English: Movements in art mainly occur in Western Arts after the End of Baroque, and in Internationals Arts after 19th century. They are described as some stylistic and intentional common phenomena.
Nederlands: Categorie:Kunst naar stroming. De westerse kunststromingen ontstaan voornamelijk aan het einde van de Barok, en in de internationale kunsten na de 19e eeuw. Zij worden naar stijl en intensie als gemeenschappelijk verschijnsel beschreven.

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.